31 mei 2018, van 19:30 tot 21:30, Engelenkampstraat 25, Sittard | Engelenkampstraat 25, Sittard

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 31 mei vindt om 19:30 in het voormalige Laagland theater een ALV plaats. Er moeten op deze de ALV twee belangrijke beslissingen genomen worden: 1) Het kiezen van een voorzitter en algemeen bestuursleden en 2) Het besluiten (op basis van het onderhandelaarsakkoord) over deelname aan de coalitie.
1)
Het bestuur heeft op dit moment een waarnemend voorzitter (Omar El-Attal) en geen door de ALV gekozen voorzitter. Daarom verzoekt het bestuur de leden deze ALV een voorzitter te kiezen. De waarnemend voorzitter zal zichzelf kandidaatstellen voor het voorzitterschap maar het staat alle leden natuurlijk vrij zich ook te kandideren. Ook zoekt het bestuur algemeen bestuursleden die door deze ALV benoemd kunnen worden (er is plek voor meerdere algemeen bestuursleden). Over de functie van penningmeester verzoekt het bestuur de leden te stemmen op een ALV in september.
2)
De gemeenteraadsverkiezing van 21 maart leverde ons 1 van de 37 zetels op. We hebben daarover kort na de uitslag al gesproken in een ledenvergadering. De uitslag maakte enerzijds duidelijk dat de raad verder versnipperd is, maar dat er anderzijds weer twee grote partijen zijn en voor de rest middelgrote en kleine. Het GOB werd het grootst met 9 zetels, direct gevolgd door het CDA met 8 zetels. GroenLinks behaalde 4 zetels, alle negen andere partijen behaalden 3, 2 of 1 zetel(s). Vier partijen hebben elkaar opgezocht, te weten GroenLinks, DNA, SP en de PvdA. Samen goed voor 9 zetels. Doel was vernieuwing van de lokale politiek en het bieden van tegenwicht aan de twee traditionele grootmachten in onze stad. Het samenwerkingsverband heeft de naam Vernieuwingsblok gekregen, inmiddels omgedoopt tot Vernieuwingsgroep. De nieuwe beoogde coalitie bestaat uit GOB, Vernieuwingsgroep, VVD en SPA (samen 20 zetels).
Paul Kubben en Anieta Koenen hebben namens de PvdA de onderhandelingen gevoerd. Het resultaat daarvan is een onderhandelaarsakkoord, dat Paul en Anieta graag presenteren en toelichten tijdens de ALV. Aan de leden wordt vervolgens om instemming gevraagd om aan de coalitie deel te nemen. Het onderhandelaarsakkoord is donderdag vanaf 17:30 te raadplegen op deze website. Ook zullen er afgedrukte exemplaren aan het begin van de ALV worden uitgereikt. Indien gewenst wordt er tijd ingeruimd om het akkoord te kunnen lezen.
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Benoemen voorzitter en algemeen bestuursleden
4.1 Eventueel tijd om het onderhandelaarsakkoord te lezen
4.2 Toelichting akkoord door Paul Kubben
5. Stemmen over deelname coalitie
6. Rondvraag
7. Afsluiting