19 november 2016, om 13:00, Weert | Weert

Voorcongres PvdA Limburg

Dit is een vooraankondiging van de Gewestvergadering en het Voorcongres op zaterdag 19 november a.s. vanaf 10.00 uur in Weert. De exacte locatie en de agenda volgen later via www.limburg.pvda.nl.

Met de invoering van de ledendemocratie eerder dit jaar organiseren de gewesten vooraf aan het landelijke congres een gewestelijk voorcongres. Hierop kunnen de leden van een gewest de congresvoorstellen bespreken en amendementen voorstellen. Ook kunnen leden op het voorcongres moties indienen en hiervoor steun verwerven. Op het landelijke congres zullen uiteindelijk alleen die amendementen en moties worden besproken die een minimum aan steun vooraf hebben verworven.

Op het aankomende gewestelijke voorcongres van de PvdA Limburg – dat deze keer in combinatie met de gewestvergadering zal worden gehouden – staat het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 centraal. We roepen alle leden op zaterdag 19 november vrij te houden voor deze belangrijke vergadering. Jouw inbreng is van groot belang!