lees meer over Ruud

19 maart 2014 is een belangrijke dag, het is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Ik heb in de voorbije 8 jaar met veel enthousiasme en succes gewerkt aan een aantal voor de stad belangrijke ontwikkelingen. Ik ben door de PvdA weer kandidaat gesteld, omdat ik graag verder wil werken aan de volgende speerpunten:

–        Werk: ik vind het belangrijk dat we de Chemelot Campus verder uitbouwen. Dit is een omgeving waar dankzij de unieke combinatie van onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid economische dynamiek tot stand komt, nieuwe producten worden uitgevonden en nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd. Ik wil speciale aandacht blijven besteden aan werkgelegenheid voor de mensen die wat moeilijker aan een baan kunnen komen.

–        Wonen: we moeten zorgen voor betere en betaalbare huurwoningen en voor waardebehoud van het eigen woningbezit. De leefbaarheid in onze buurten, heeft mijn aandacht met een accent op de verbetering van de wijken Sanderbout, Lindenheuvel, Geleen Zuid en Sittard Noord-Oost.

–        Zorg: goede, toegankelijke en betaalbare zorg vind ik een basisvoorziening. Uitgangspunt is de eigen kracht van mensen, maar we moeten wel ondersteunen waar dat nodig is. Denk daarbij vooral aan huishoudelijke hulp voor ouderen, gezinnen met meerdere problemen en mensen met een beperking.

–        Duurzaamheid: ik zal me sterk maken voor een toekomstbestendige stadsverwarming via Het Groene Net en actief meewerken aan initiatieven voor opwekking en verspreiding van hernieuwbare energie.

–        Sport en Bewegen: gezond bewegen vind ik voor al onze inwoners buitengewoon belangrijk. Daarom verdienen sportverenigingen steun en moeten we verder investeren in accommodaties. De Sportzone heeft nu al een bovenregionale uitstraling, maar moet nog verder worden uitgebouwd. Het zet Sittard-Geleen op de kaart als dé sportomgeving waar de krachten van sport, onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid worden gebundeld. Die samenwerking leidt tot betere (top)sportprestaties, optimale talentontwikkeling en nieuwe kennis.

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen en om mijn bestuurservaring opnieuw te kunnen inzetten, heb ik als lijsttrekker van de PvdA en als kandidaat wethouder jouw steun en stem nodig. Zo kan ik verder werken en bouwen aan onze stad. Laat mijn ambitie de onze zijn.

Ik stel je daarom twee directe en persoonlijke vragen:

  1. mag ik op jouw stem rekenen?
  2. zou je mij willen steunen in de verkiezingscampagne?

Je zou bijvoorbeeld een waardevolle bijdrage aan mijn campagne kunnen leveren door mijn campagnemateriaal onder je vrienden, familie en bekenden te verspreiden.

Wil je die bijdrage leveren of wil je meer informatie?

pvdasittardgeleen@gmail.com

Ik verneem graag van je.

Met dank en vriendelijke groet, Ruud.