Afscheidsinterview met PvdA-wethouder Ruud Guyt

Door Paul Kubben op 20 maart 2018

Ruud Guyt is sinds 2006 wethouder in Sittard-Geleen namens de PvdA. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 neemt hij afscheid. Onze lijsttrekker Paul Kubben sprak met hem over zijn wethouderschap en over lokale politiek van onze stad.

Ik ben er trots op dat ik zo lang met Wonen ben bezig geweest, en dat Sittard-Geleen nu in de top-5 van laagste woonlasten van heel Nederland staat – Ruud Guyt, 20 maart 2018

Na de verkiezingen neem je afscheid van de politiek in Sittard-Geleen. Staan de koffers al klaar voor een vakantie?

Nee, absoluut niet. Ik ben in de afgelopen maanden druk bezig geweest om te zorgen voor een goede overdracht. Zodat een nieuwe wethouder die straks over Wonen, Duurzaamheid of Sport gaat, ook meteen goed van start kan gaan. En verder: er zijn verkiezingen op 21 maart, maar dan is er nog niet meteen een nieuwe coalitie. De stad moet ondertussen wel bestuurd worden. Ik blijf wethouder totdat de nieuwe gemeenteraad nieuwe wethouders heeft benoemd.

Hoe lang heb jij je namens de PvdA ingezet voor onze stad?

Ik ben nu bijna twaalf jaar wethouder. Daaraan voorafgaand heb ik voor een woningcorporatie gewerkt en heb ik een periode als zelfstandige voor enkele gemeenten gewerkt. In de twaalf jaar wethouderschap heb ik me ingezet voor een duurzame en gezonde stad. Ook heb ik me ingezet voor ontwikkeling van de stad.

Voordat we terugblikken op jouw wethouderschap eerst een algemene vraag. Wat is volgens jou de stand van de lokale democratie?

Ik zie twee duidelijke ontwikkelingen. Aan de ene kant gaan we goed vooruit. Steeds meer zien we dat mensen die belang hebben bij het te voeren beleid er ook invloed op moeten kunnen uitoefenen. Het is niet altijd makkelijk om dat goed te organiseren. Maar bij Wonen hebben we daar in de loop der jaren wel veel ervaring in opgedaan. Geen stadsvernieuwing zonder interactie. Ook in mijn eerste periode als wethouder heb ik al op interactieve wijze een programma voor het fietsbeleid gemaakt. Gebruikers van fietsroutes zijn toen vooraf bevraagd op hun ideeën en wensen. Dat heeft onder andere geleid tot het gratis parkeren voor fietsers in Geleen en Sittard.

Aan de andere kant maak ik me wel zorgen over de verhoudingen in de gemeenteraad. Ervaring is belangrijk, maar nu worden onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad te vaak en te veel door het verleden gedomineerd. Dat is niet goed. En verder lees ik natuurlijk iedere morgen de krant en ik zie berichten op de sociale media. Het negativisme druipt er vanaf. Laat ik voorop stellen dat daar waar mensen werken, fouten worden gemaakt. Maar er is en wordt zoveel gerealiseerd in Sittard-Geleen. Daar hadden we misschien meer te koop mee moeten lopen. Be good and tell it, dat hadden we wat meer moeten doen in de afgelopen periode.

Ben je misschien te bescheiden geweest?

Dat zou kunnen, maar dat oordeel laat ik aan anderen. Ik heb invloed uitgeoefend op de inhoud, daar ligt mijn kracht. En zeker in een tijdperk waarin je via heel veel kanalen zichtbaar moet zijn, heeft dat misschien geleid tot te weinig zichtbaarheid. Toch daag ik iedereen uit om voorbij de makkelijke tweets en eenzijdige facebookposts te kijken. Ik sta pal voor alles waar ik een bijdrage aan heb geleverd. Ik spreek vaak bestuurders van buiten Sittard-Geleen en die vragen dan: “hoe krijgen jullie het allemaal voor elkaar?” Ik heb de stad mede verder gebracht en ik sta voor fatsoenlijk bestuur. Ik draag de verantwoordelijkheid om daarop verder te bouwen graag aan anderen over. Want na twaalf jaar wethouderschap is het ook tijd voor aanstormend talent.

Naar de inhoud dan: stadsvernieuwing en wonen. Wat is jouw bijdrage hierin geweest?

Ik ben actief bezig geweest met de vernieuwing van enkele wijken. Een belangrijk voorbeeld is Stadbroek en omgeving. Aan twee kanten van de Tudderenderweg zijn nieuwe huizen gebouwd. Zowel voor de middengroepen als voor mensen met lagere inkomens. Op de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen is de verloedering aangepakt. Vervallen huizen zijn gesloopt. Verder zijn daar bestaande woningen gerenoveerd en daarmee is ook een stuk cultureel erfgoed veilig gesteld. In Sanderbout en Limbrichterveld zijn de mijnkolonie en de spoorkolonie gered van de sloop. Ook hier stond de combinatie van vernieuwing van de huizen en het behoud van cultureel erfgoed centraal.

Tot slot, ik ben ook bezig geweest met zorg en wonen. Kijk bijvoorbeeld naar het prachtige project (t)huis in de wijk in Geleen-Zuid/de Kluis. We vragen als overheid aan mensen om langer thuis te wonen. Ik vind dat we dan ook ons uiterste best moeten doen om woningen, maar ook delen van een gehele wijk, daar op in te richten. En nu aan het einde van mijn carrière als wethouder heb ik nog het bouwbord voor het WoonZorgComplex mogen onthullen. Aan de schootsvelden in Sittard zal een multifunctioneel woonzorgcentrum met 115 appartementen, dertig zorgunit en ruimtes voor zorgverlening worden gebouwd.

Je hebt gewerkt aan de kwaliteit van woningen in wijken. Wat heb je gedaan voor de betaalbaarheid van wonen?

Ik ben er trots op dat ik zo lang met Wonen ben bezig geweest, en dat Sittard-Geleen nu in de top-5 van laagste woonlasten van heel Nederland staat. Wij hebben ons als PvdA altijd ingezet voor de betaalbaarheid van een huurwoning. Ik ben blij dat dat geslaagd is. Dat is mede te danken aan structurele afspraken met woningcorporaties. Wat bouwen ze? Welk huurbeleid voeren ze? Over al die zaken hebben we afspraken gemaakt. En de PvdA-fractie in de gemeenteraad heeft zich er voor ingespannen om de huren van mensen niet harder te laten stijgen dan de inflatie. Daarom staan we ook in die top-5 laagste woonlasten.

Niet alleen voor huurders heb ik me ingezet. Al jaren geleden heb ik de starterslening ingesteld. Hierdoor kunnen starters op de koopmarkt makkelijker een eigen huis kopen. Deze regeling loopt nog steeds. En voor de belastingen voor eigenaren van woningen volgen we altijd het gemiddelde van de vier grootste steden van Limburg. Dat de lasten voor wonen in Sittard-Geleen torenhoog zijn, zoals nu helaas in deze verkiezingstijd wordt beweerd, is simpelweg onwaar. Iets anders kan ik er niet van maken.

De ontwikkeling van Ligne in Sittard ontbreekt nog in het rijtje. Ben je daar trots op?

Ja, daar ben ik zeker trots op. De impuls die Ligne heeft gegeven aan maatschappelijke instellingen is groot. Alles wat de gemeente beoogde daarmee, heeft de verwachtingen overtroffen. Kijk naar het filmhuis: op de oude locatie kwamen er nog geen 5.000 bezoekers per jaar. In het afgelopen jaar in de nieuwe locatie telde het filmhuis al meer dan 20.000 bezoekers. De bibliotheek is nu in de race om beste bibliotheek van Nederland te worden (de uitslag hiervan wordt op dinsdag 20 maart in de avond bekend gemaakt). En Zuyd Hogeschool is aanwezig in het stadscentrum, en niet aan de rand van de stad. Dat is echt een impuls voor de levendigheid in het centrum.

De leegstand van commerciële winkelruimte, waar de gemeente dus niet voor verantwoordelijk is, had ik natuurlijk liever niet gezien. Een forse economische crisis heeft roet in het eten gegooid. En daarnaast kopen mensen steeds meer via internet. Maar ook ten aanzien van de winkelruimte zie ik licht aan het einde van de tunnel. Supermarkt Coop Vandaag opent nu bijvoorbeeld zijn deuren in Ligne. De interesse vanuit ondernemers neemt toe. Zeker nu de economie weer in de lift zit. Ik kijk terug op een project dat al met al zeker geslaagd mag worden genoemd.

Wat heb je gedaan voor duurzaamheid in onze stad?

Op dit gebied zijn vele projecten van de grond gekomen. Het meest bekende project is Het Groene Net. Het is echt nodig dat we een omslag realiseren in ons energieverbruik. 500 woningen en 11 bedrijven in Sittard zijn via Het Groene Net aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard. En straks zullen woningen in Geleen via Het Groene Net worden aangesloten op Chemelot, zodat woningen met restwarmte van de industrie verwarmd kunnen worden.

Maar naast dit grote project zijn er vele andere, kleinere projecten geweest. Zo zijn er energieteams opgericht, die in woningen voor kleine aanpassingen hebben gezorgd. Dit kostte de gemeente 75 euro per huis; de kosten voor het materiaal werden gedragen door bewoners zelf. Denk aan concrete maatregelen als tochtstrips, spaarlampen, reflectiefolies en straalbrekers in kranen. Dit heeft voor veel mensen tot een daling van de energierekening geleid. Die eenmalige investering vanuit de gemeente heeft voor bewoners van die huizen tot een jaarlijkse daling van de rekening met ongeveer 75 euro geleid.

Tot slot, waar ben je trots op als het gaat om jouw inzet voor sport (en gezondheid)?

Een groot aantal sportaccommodaties is verbeterd in de afgelopen jaren. Op twee voetbalverenigingen na hebben alle verenigingen nu kunstgrasvelden. De tennisaccommodaties hebben mede met behulp van de gemeente een upgrade gekregen. Ten aanzien van het zwemmen en schaatsen in Geleen hebben we noodzakelijke keuzes gemaakt. Dat betekent dat we hebben gekozen voor centralisatie in combinatie met vernieuwing bij Glanerbrook in Geleen. Ik snap dat wanneer je bij Het Anker of de Hateboer om de hoek woont, dat dat niet leuk is. Maar wanneer je naar de gehele gemeente kijkt en de gemiddelde reisafstand naar Glanerbrook, dan vind ik dat te doen. Op vele andere plekken in Nederland moet je veel verder reizen om bij een zwembad te komen. Daarnaast zijn zwembaden nu eenmaal niet goedkoop om te onderhouden en van tijd tot tijd te vernieuwen. Daarom is de keuze te rechtvaardigen. En als laatste, in Sittard is de Sportzone gekomen met een bovenregionale functie. Op deze plek wordt een verbinding gelegd tussen onderwijs, topsport, maar ook bedrijvigheid en innovatie.

Nu echt tot slot: wat mogen de inwoners van Sittard-Geleen verwachten van het nieuwe team van de PvdA?

Zoals ik al aangaf aan het begin, is het na twaalf jaar wethouder namens de PvdA tijd om het stokje over te dragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe club die nu klaar staat het gedachtegoed van de Partij van de Arbeid in onze stad opnieuw invulling kan geven. Ik ben er van overtuigd dat dat met succes zal gebeuren. Er staan veel nieuwe mensen op de lijst, die vanuit hun eigen ervaringen in het leven met een frisse blik naar ontwikkelingen in de stad kunnen kijken. En daarom steun ik de nieuwe lijst door als lijstduwer nog mee te doen aan deze verkiezingen. Ik sluit af met een oproep: stem 21 maart Partij van de Arbeid, lijst 7!

 

 

Paul Kubben

Paul Kubben

Jouw leven, onze samenleving. Daar gaat het om in de politiek. Als fractievoorzitter van de PvdA in Sittard-Geleen wil ik me er voor inzetten dat jij zeker kunt zijn van een goed leven, een bewust leven en een gezond leven. Dat is de kern. Om dat te bereiken is minder negativiteit en meer creativiteit in de gemeenteraad

Meer over Paul Kubben