18 januari 2017

Algemene Ledenvergadering 18-01-2017

Op 18 januari 2017 vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur van de PvdA-afdeling Sittard-Geleen neemt u graag mee wat er allemaal gedaan is in 2016.

Verder is de hoogstgeplaatste Limburger op de PvdA-lijst aanwezig bij onze vergadering: Joost Reinaerts!

De landelijke verkiezingen zijn dichtbij, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lijken een stuk verder weg. Toch zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang. En daar hebben de leden ook een rol in; enkele besluiten moeten door de leden worden genomen. De volgende punten staan op de agenda van de ALV:

–       Opening

–       Mededelingen

–       Secretariaat

–       Kascontrolecommissie over boekjaar 2016

–       Jaarverslag 2016

–       Presentatie campagneplan TK 2017

–       Vooruitblik GR 2018

o   Doen we mee als PvdA

o   Kandidaatsstellingscommissie lijst GR 2018

–       Bijpraten fusie afd. Stein-Beek en afd. Sittard-Geleen.

–       Rondvraag

–       Sluiting

Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Aanvang 19:30 uur
Volkshoes, Lindenheuvel
Pastoor Schoenmaeckersstraat 8
6163 BW Geleen