Gemeente moet 11 miljoen euro bezuinigen

Door Paul Kubben op 13 oktober 2018

De voorstellen van het college voor de begroting van de gemeente voor 2019 (en verder) zijn bekend. In het coalitieakkoord is afgesproken om de financiën van de gemeente duurzaam op te orde te brengen. Voor het jaar 2019 moet er 11 miljoen euro bezuinigd worden. De voorstellen raken iedereen, maar zijn helaas noodzakelijk.

Waar komt het tekort vandaan?

Er zijn meerdere oorzaken: bezuinigingen uit het verleden zijn niet allemaal gerealiseerd, er is een hoger weerstandsvermogen nodig om tegenvallers op te vangen, de kosten voor de jeugdzorg zijn hoger dan de inkomsten vanuit de Rijksoverheid en er is ook nog eens gekort door het Rijk op de uitkering aan onze gemeente.

Welke voorstellen om 11 miljoen te bezuinigen zijn er?

Klik hier om alle voorstellen te raadplegen. De gemeenteraad spreekt hierover in de ronde op 25 oktober, 1 november en in de raadsvergaderingen van 13 en 14 november. Een korte samenvatting: woonlasten omhoog, onderhoud openbare ruimte naar minimum, zwembad Hateboer privatiseren, nieuwe huisvesting voor ambtenaren, gemeenteraad en wethouders ter discussie en geen geld meer naar muziek- en dansonderwijs.

Wat vindt de PvdA van de voorstellen?

De maatregelen zijn pijnlijk maar ook noodzakelijk. Het college volgt de strategie “eerst het zuur, dan het zoet.” Deze coalitie voert veel dialoog met inwoners en bedrijven. Daaruit kan worden gehaald waar we in de toekomst weer in willen investeren.

Wij vinden het in ieder geval noodzakelijk dat uitgaven voor het stadsbestuur zelf niet ontzien worden. De voorbeeldfunctie is van belang. Met name de huisvesting voor wethouders en de gemeenteraad zal kritisch bekeken worden, ook door de PvdA. Ook schrapt het college de uitgaven voor het uitnodigen van extra gasten in de skybox Fortuna.

De PvdA Sittard-Geleen ziet ook dat kwetsbare groepen met deze voorstellen worden ontzien; zo blijft een groot deel van het budget Kansen voor Kinderen overeind. Het ontzien van kwetsbare groepen kan op onze steun rekenen.

De fractie heeft een eerste blik op alle voorstellen geworpen. Waar wij ons in ieder geval voor willen gaan inzetten, is het instandhouden van een vorm van muziek- en dansonderwijs. Ook willen we bij de verhoging van lasten voor winkeliers bekijken of de belastingen voor de eigenaren van de winkelpanden wat verder omhoog kunnen en de lasten voor de huurders van winkelpanden daarmee wat omlaag. Zo hopen we kleine ondernemers, die van vitaal belang zijn voor onze kernen, een klein beetje te ontzien.

De komende weken zullen we laten weten hoe de besprekingen zijn verlopen. Op 13 en 14 november neemt de gemeenteraad besluiten over alle voorstellen.

Namens de fractie,
Paul Kubben, fractievoorzitter

 

Paul Kubben

Paul Kubben

Jouw leven, onze samenleving. Daar gaat het om in de politiek. Als fractievoorzitter van de PvdA in Sittard-Geleen wil ik me er voor inzetten dat jij zeker kunt zijn van een goed leven, een bewust leven en een gezond leven. Dat is de kern. Om dat te bereiken is minder negativiteit en meer creativiteit in de gemeenteraad

Meer over Paul Kubben