Inbreng PvdA bij Algemene Beschouwingen & begroting 2019-2022

Door Paul Kubben op 18 november 2018

Op 13 en 14 november vonden de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen plaats. Na twee lange avonden vergaderen, werd de begroting voor 2019 t/m 2022 vastgesteld. De PvdA diende twee moties in, die allebei nagenoeg raadsbrede steun hebben gekregen. Lees hier meer over de inzet van de PvdA in de afgelopen weken en mijn inbreng namens de fractie. Mocht je meer willen weten, neem dan gerust contact met me op!

Paul Kubben, fractievoorzitter

Inbreng PvdA bij Algemene Beschouwingen

De Algemene Beschouwingen zijn het moment in het jaar om stil te staan bij de staat van de stad. Op deze plek een korte samenvatting wat de fractie zoal gedaan heeft in de afgelopen weken en welke insteek de PvdA heeft gekozen bij de Algemene Beschouwingen en het vaststellen van de begroting 2019-2022.

Economisch gaat het goed in onze regio; ecologisch is er nog veel vooruitgang te boeken; de financiën van gemeente zijn verre van rooskleurig (zie ook het artikel Gemeente moet 11 miljoen euro bezuinigen). Dat is in één zin de staat van onze stad, van onze gemeente. Gelukkig hebben we het sociaal beleid zoveel mogelijk ontzien in deze ronde bezuinigingen. Hier heeft de PvdA zich samen met andere coalitiepartijen voor ingezet! Neemt niet weg dat er bezuinigingen zijn waar de PvdA-fractie moeite mee heeft, zoals de bezuiniging op muziek- en dansonderwijs. En ook de verhoging van belastingen, voor eigenaren van huizen en winkelpanden maar ook voor hondenbezitters, is niet iets waar de PvdA met plezier mee heeft ingestemd. Pijnlijk maar noodzakelijk, met die boodschap zijn we de Algemene Beschouwingen ingegaan.

De volgende punten hebben we ons voor ingezet in de afgelopen weken:

  1. Het behoud van muziek- en dansonderwijs in Sittard-Geleen na 2020;
  2. Het invoeren van een experiment voor mensen in de bijstand, die door minder regels en de mogelijkheid om iets bij te verdienen (tot 199 euro per maand) mogelijk sneller uit de bijstand stromen;
  3. Het behouden van de inkomensgrens van 110% voor het in aanmerking komen voor bijzondere bijstand (het college wilde dit terugbrengen naar 100%);
  4. Het in het leven roepen van een kwijtscheldingsregeling voor de hondenbelasting op de eerste hond (zodat ook mensen met een kleine beurs een hond aan hun zijde kunnen behouden);
  5. Geld reserveren voor een nieuwe vorm van het mantelzorgcompliment (dit verdwijnt door de bezuinigingen, bijna alle partijen in de raad willen dit deels behouden);
  6. Compenserende maatregelen voor de verhoging van de parkeertarieven, en dan met name voor het parkeren bij het ziekenhuis Zuyderland en onder de markt van Geleen.

De PvdA heeft samengewerkt met vele partijen, zowel vanuit de coalitie als de oppositie, om de punten 3 t/m 6 voor elkaar te krijgen. Verder is de PvdA van mening dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven en dus ook de broekriem moet aanhalen. Het college heeft dus wat ons betreft de goede koers gevolgd door de plannen voor de nieuwe huisvesting voor wethouders en de gemeenteraad in het centrum van Sittard te stoppen (in verband met de te hoge kosten; klik hier om meer te lezen). Ook stemde de PvdA in met de motie Voorbeeldfunctie.

Voor de punten 1 en 2 heeft de PvdA moties ingediend, die na het debat op brede steun van de gemeenteraad konden rekenen!

Motie muziek- en dansonderwijs

Motie bijverdienen in de bijstand

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Kubben

Paul Kubben

Jouw leven, onze samenleving. Daar gaat het om in de politiek. Als fractievoorzitter van de PvdA in Sittard-Geleen wil ik me er voor inzetten dat jij zeker kunt zijn van een goed leven, een bewust leven en een gezond leven. Dat is de kern. Om dat te bereiken is minder negativiteit en meer creativiteit in de gemeenteraad

Meer over Paul Kubben