Kansen voor alle kinderen

Door Paul Kubben op 23 februari 2018

De jarenlange inzet van de PvdA voor kinderarmoede heeft nu resultaat. De gemeente Sittard-Geleen heeft een nieuwe regeling vastgesteld om nog meer kinderen te ondersteunen die opgroeien in armoede. De PvdA heeft zich hier landelijk en lokaal voor ingezet. In het kabinet Rutte-II (2012-2017) is op aandringen van de PvdA 100 miljoen euro (jaarlijks) vrijgemaakt voor de bestrijding van kinderarmoede. De PvdA in Sittard-Geleen heeft in november 2016 een motie in de gemeenteraad ingediend, om te zorgen dat het extra bedrag voor onze gemeente (bijna 500.000 euro) ook echt voor kinderarmoede wordt ingezet. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Ouders, hulpverleners / intermediairs kunnen nu met de nieuwe regeling voor kinderen van 0 tot 18 jaar een tegemoetkoming aanvragen voor schoolkosten en sociale activiteiten én voor sport en culturele activiteiten. Er wordt nauw samengewerkt met het Jeugdsportfonds Limburg, het Jeugdcultuurfonds Limburg en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek.

De nieuwe regeling ‘Kansen voor alle kinderen’ biedt een brede benadering op het gebied van preventie, coaching en ondersteuning. Inwoners en zeker ook de jongeren blijven actief bij deze aanpak betrokken. Er wordt ook aangesloten bij de aanpak in andere domeinen waaronder  jeugdzorg, sport, cultuur, onderwijs en gezondheidszorg.

De geboden ondersteuning is niet eenmalig, maar een ondersteuning die het kind ook op de langere termijn helpt. Bijvoorbeeld door ondersteuning voor gezinnen door Buurtgezinnen, preventie door programma’s voor basisscholen en middelbare scholen, intensivering samenwerking fondsen en leergeld, ondersteunen van lokale initiatieven door netwerk ontwikkeling en financiële ondersteuning door nieuwe subsidiemogelijkheden.

De gemeente doet dit dus niet alleen, maar zorgt ervoor dat diverse betrokken organisaties elkaar kennen en goed met elkaar samenwerken. Zo heeft op 22 februari jongstleden een bijeenkomst met lokale initiatieven plaatsgevonden waarin partijen hebben gesproken over hoe zij elkaar beter kunnen leren kennen om voor de kinderen steeds een zo goed mogelijk op hun specifieke situatie afgestemde ondersteuning te bieden.

Op 26 februari  van 15.30 uur tot 18.00 uur  zullen het Jeugdsportfonds Limburg, het Jeugdcultuurfonds Limburg en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek en de gemeente Sittard-Geleen een nadere toelichting geven over de regeling aan scholen, verenigingen, peuterspeelzalen en alle overige partijen die met kinderen en gezinnen te maken hebben. De bijeenkomst op 26 februari van 15.30 uur tot 18.00 uur vindt plaats bij de Rabobank Westelijke Mijnstreek (Bergerweg 46). Aanmelding kan via geertje.schut@sittard-geleen.nl.

 

Paul Kubben

Paul Kubben

Jouw leven, onze samenleving. Daar gaat het om in de politiek. Als fractievoorzitter van de PvdA in Sittard-Geleen wil ik me er voor inzetten dat jij zeker kunt zijn van een goed leven, een bewust leven en een gezond leven. Dat is de kern. Om dat te bereiken is minder negativiteit en meer creativiteit in de gemeenteraad

Meer over Paul Kubben