29 januari 2016

Ledenvergadering 17 februari

Beste leden van PvdA Sittard-Geleen,

Op woensdag(avond) 17 februari wordt een ledenvergadering georganiseerd. Deze vindt plaats in het Volkshoes (Pastoor Schoenmaeckersstraat 8, 6163 BW Geleen). Aanvang is 20.00 uur.

Het belangrijkste agendapunt is de kandidaatstelling van bestuursleden. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het 70-jarig jubileum van de PvdA. Hiervoor zal Jacques Constongs, voorzitter van PvdA Limburg op de ledenvergadering een lezing verzorgen.

Na de vergadering is een borrel.

Wat betreft de vacatures. Het gaat om de volgende functies:

·         Voorzitter (Bep Mergelsberg & Paul Kubben)

Bep Mergelsberg & Paul Kubben

·         Secretaris (Tom Hudales)

Tom Hudales

·         Penningmeester (Norbert Dabekaussen)

Norbert Dabekaussen

·         Algemeen bestuursleden (Roderik Daemen)

Roderik Daemen

De beschrijvingen van de functies zijn te vinden op: Klik hier

Ieder lid kan zich kandidaat stellen. De ledenvergadering beslist (bij meerdere kandidaten met hoofdelijke stemming) welke kandidaat op welke functie wordt benoemd.

Wilt u zich kandidaat stellen of heeft u een vraag of een functie of de procedure. Dan kunt u contact opnemen met Gerard Dicks (gerard.dicks@atos.net). Kandidaat stellen kan tot 12 februari. U kunt uw kandidaatstelling voorzien van een korte motivatie. Daarna zullen de kandidaten worden gepubliceerd op onze webpagina. https://sittardgeleen.pvda.nl/