Door Paul Kubben op 16 april 2017

Ledenvergadering vrijdag 21 april

Bij de recente verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben de kiezers massaal laten weten wat ze van de PvdA vinden. In onze stad hebben nog maar 4% van de stemmers voor de PvdA gekozen. Tijdens deze ledenvergadering gaan we als afdeling het gesprek met elkaar voeren. Over deze uitslag en over ons politieke profiel als PvdA in Sittard-Geleen. Onze wethouder en de fractie zullen hier met de leden ook op reflecteren. Tot slot, aan de leden wordt gevraagd om de profielen voor kandidaat-raadsleden vast te stellen, de samenstelling en werkwijze van de kandidaatstellingscommissie en de procedures om tot een lijsttrekker en een verkiezingsprogramma te komen. Hieronder zijn de agenda en alle relevante stukken te vinden.

Datum en tijd
Vrijdag 21 april van 20:00 tot 22:00.

Locatie
Voormalige Mavo Land van Gulick / voormalig Laaglandtheater, Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard. Parkeren kan naast het gebouw, op het Tempelplein of in parkeergarage Hub Dassenplein. Met het openbaar vervoer ook makkelijk bereikbaar, uitstappen bij halte stadhuis.

Agenda
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Vaststellen besluitenlijst ALV 18 januari 2017
3. Terugblik op uitslag landelijke verkiezingen en lokaal gevoerde campagne
4. Stand van zaken fusie met PvdA-afdeling Stein-Beek
5. Vooruitblik op gemeenteraadsverkiezingen maart 2018:
a) actualiteit lokale politiek;
b) evaluatie wethouder en fractie;
c) vaststellen profielen;
d) vaststellen samenstelling en opdracht kandidaatstellingscommissie;
e) vaststellen procedure lijsttrekkersverkiezing;
f) benoeming nieuwe bestuursleden;
g) permanente campagne;
h) eerste ideeën voor verkiezingsprogramma.

Besluitenlijst ALV 18 januari 2017
De besluiten van de Algemene Ledenvergadering van 18 januari 2017: 2017-01-18 besluitenlijst leden.

Interne verkiezing lijsttrekker
Ieder lid van de PvdA-afdeling Sittard-Geleen (en ook woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen) kan zich kandideren voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Het profiel is hierbij leidend. Op de ledenvergadering van zaterdag 24 juni aanstaande dient de lijsttrekker door de leden te worden vastgesteld. Indien er meer dan één geschikte kandidaat is, kunnen de leden tijdens die ledenvergadering hun stem uitbrengen. Het bestuur stelt daarbij een format voor, waarbij de kandidaat-lijsttrekkers de kans krijgen om zich te presenteren aan de leden en vragen te beantwoorden. Er wordt geen onderling debat georganiseerd.

Iedereen die zich kandideert, voert een gesprek met de kandidaatstellingscommissie. Deze commissie toets of de kandidaat in voldoende mate aan het door de leden vastgestelde profiel voldoet. De kandidaatstellingscommissie brengt een advies uit aan de afdelingsvoorzitter. Het bestuur draagt kandidaten voor het lijsttrekkerschap op basis van de selectie van de kandidaatstellingscommissie voor aan de leden.

De planning ziet er grofweg als volgt uit:

Eerste twee weken van juni kunnen kandidaten zich aanmelden bij de afdelingsvoorzitter;
Derde week van juni gesprekken tussen kandidaatstellingscommissie en kandidaten, eind derde week advies aan het bestuur;
Vaststellen lijsttrekker tijdens de ledenvergadering op zaterdag 24 juni 2017.

Samenstelling & opdracht kandidaatstellingscommissie
Voorgestelde samenstelling: Pauline Smeets, Herman Dikland en Peter Hovens. De opdracht aan de kandidaatstellingscommissie luidt als volgt: Stel op basis van het door de leden vastgestelde profiel voor raadslid namens PvdA een conceptlijst samen voor de nummers 2 t/m 10. Het streven daarbij is om t/m nummer 10 voor de lijst voor de helft uit vrouwen en de helft uit mannen te laten bestaan, bij voorkeur om en om geplaatst. De door de commissie opgestelde conceptlijst wordt besproken met de lijsttrekker en de afdelingsvoorzitter. Daarna wordt de lijst aan de leden voorgelegd ter vaststelling (najaar 2017). De kandidaatstellingscommissie krijgt bij de interne verkiezing voor de lijsttrekker een toetsende rol (zie procedure verkiezing lijsttrekker).

Benoeming twee nieuwe bestuursleden
Twee actieve PvdA’ers willen graag toetreden tot het bestuur, met name om zich bezig te houden met de invulling van de permanente campagne: Aleida Berghorst (Statenlid) en Omar El-Attal (bestuurslid Jonge Socialisten).

Profiel & werkwijze fractie periode 2018 – 2022
In aanvulling op het profiel voor raadslid / fractievoorzitter geldt dat de gehele fractie een pro-actieve houding naar de inwoners van Sittard-Geleen zal hanteren. Dit betekent dat volksvertegenwoordigers namens de PvdA bijeenkomsten in wijken organiseren, om zodoende die taak als volksvertegenwoordiger volledig waar te kunnen maken. De fractie probeert voor zowel het werk in de gemeenteraad als de activiteiten in de stad zoveel mogelijk (sociale) media-aandacht te generen.

Daarnaast geldt dat, indien de gemeenteraad in de periode 2018 – 2022 in commissies werkt waarin naast gemeenteraadsleden ook burgerraadsleden plaats kunnen nemen, de door de leden vastgestelde lijst leidend is bij de voordracht van burgerraadsleden in de eerste twee jaar van de periode. Dit betekent dat de fractie de volgorde van de lijst hanteert voor de keuze van burgerraadsleden. Indien van de volgorde wordt afgeweken, wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden. De reden voor deze interne werkwijze is dat de burgerraadsleden namens de PvdA het woord voeren in de commissies.

Profiel raadslid / fractievoorzitter / lijsttrekker
Het profiel kan hier worden bekeken. In dit conceptdocument ontbreekt nog één element onder het kopje “Je bent volksvertegenwoordiger”, te weten de bullet: “Je hebt een activistische houding en werkt vanuit die houding aan concrete resultaten.” Het voorstel aan de leden is dus het document inclusief deze toevoeging. Profiel raadslid fractievoorzitter lijsttrekker PvdA SG 2018 2022.

Profiel wethouder
Profiel wethouder PvdA SG 2018 2022.

 

Paul Kubben

Paul Kubben

Jouw leven, onze samenleving. Daar gaat het om in de politiek. Als fractievoorzitter van de PvdA in Sittard-Geleen wil ik me er voor inzetten dat jij zeker kunt zijn van een goed leven, een bewust leven en een gezond leven. Dat is de kern. Om dat te bereiken is minder negativiteit en meer creativiteit in de gemeenteraad

Meer over Paul Kubben