Nog één week! Terugblik en vooruitblik door onze lijsttrekker

14 maart 2018

Nog één week en dan mogen de inwoners van Sittard-Geleen een nieuwe gemeenteraad kiezen. En die raad kiest vervolgens welke wethouders onze stad gaan besturen. Hierbij een persoonlijke terugblik van onze lijsttrekker op de campagne tot nu toe en een korte vooruitblik op de nieuwe periode.

“Af en toe heb ik iets moeten verdedigen waar ik zelf geen deel van heb uitgemaakt.”
“Is het dan allemaal zo erg wat het huidige college heeft gedaan? Nee.”
“Is de kritiek op de coalitie dan allemaal flauwekul? Nee.”
“Ik denk dat de lokale democratie zal opleven in 2018-2022.”

Met één been in de huidige coalitie

De PvdA Sittard-Geleen staat met een heel nieuw team klaar. De PvdA is ook onderdeel van de huidige coalitie. Is dat voor mij altijd makkelijk geweest? Nee. Want af en toe heb ik iets moeten verdedigen waar ik zelf geen deel van heb uitgemaakt. Begrijp me niet verkeerd: dat hoort ook bij politiek. En zowel op straat als op sociale media heb ik gelukkig ook oprechte interesse bespeurd wat dan de plannen en ideeën van mij en de nieuwe club voor de komende periode zijn.

Inzet van wethouder en fractie voor onze stad

Is het dan allemaal zo erg wat dit huidige college heeft gedaan? Nee. Onze wethouder Ruud Guyt bijvoorbeeld heeft zich dag in dag uit ingezet voor onze stad. Voor woonvoorzieningen voor ouderen. Startersleningen voor jongeren. Voor verduurzaming van onze stad. Voor sport en gezondheid. En de PvdA-fractie heeft zich bijvoorbeeld ingezet voor werkgelegenheid en de bestrijding van kinderarmoede. De menselijke maat in de kritiek van de oppositie, maar ook burgergroeperingen, op het huidige college / de coalitie is helaas af en toe uit het oog verloren.

De lokale democratie in Sittard-Geleen

Is de kritiek op de coalitie dan allemaal flauwekul? Nee. Voor mij als aanvoerder van het nieuwe team van de PvdA staat voorop dat de lokale democratie verbeteringen nodig heeft. We kennen het dualisme. Dat wil zeggen dat gemeenteraadsleden onafhankelijk van hun eigen wethouders controleren of alles goed wordt uitgevoerd. En kaders voor nieuw beleid meegeven. Tegen een voorstel van de coalitie stemmen kan in een gezond dualistisch stelsel dus best een keer gebeuren. De oppositie in Sittard-Geleen heeft er terecht meermaals op gewezen dat dat in 2014-2018 nagenoeg nooit gebeurd is. Het is natuurlijk bijna onmogelijk dat alles wat een college voorstelt goed is. Tegen stemmen is geen doel op zich, maar altijd voor stemmen ook niet. Dat leidt tot een verschraalde lokale democratie.

Uitstel aankoop klooster in Sittard

Op dinsdag 13 maart werd duidelijk dat de aankoop van het klooster aan de Oude Markt in Sittard wordt uitgesteld tot na de verkiezingen (zie sittardgeleennieuws.nl). De PvdA heeft het verzoek van GroenLinks voor een extra raadsvergadering gesteund. Omdat de raad niet voldoende bij het proces is betrokken (dat was wel beloofd). Past alles er wel in? Leiden de noodzakelijke verbouwingen niet tot extra kosten? De PvdA-fractie had net als vele fracties nog vragen. Vragen over een project dat overigens goed verdedigbaar is: ambtenaren in Geleen inclusief impuls van het centrum, wethouders en gemeenteraad in Sittard in een vervallend monumentaal pand. Hoe dan ook, er zal nu eerst met de nieuwe raad over gesproken worden en dat is een goede zaak.

De lokale democratie zal opleven in 2018-2022

Tot slot, er doen twaalf partijen mee aan de verkiezingen. Op straat heb ik wel eens zorgen over die versnippering gehoord. De vraag is of die zorg terecht is. In de Volkskrant van 10 maart stond een interessant artikel (zie de Volkskrant). Meer partijen kan ook leiden tot bestuurlijke vernieuwing. Bijvoorbeeld het afstappen van die dichtgetimmerde coalitie-akkoorden. Want als iets in Sittard-Geleen wel duidelijk is geworden in de afgelopen periode, is dat dat beknellend kan worden. Ik ben dus helemaal niet zo pessimistisch over de volgende periode. Sterker nog, ik denk dat de lokale democratie zal opleven in 2018-2022! Daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen.

Op naar 21 maart

Aan alle inwoners veel wijsheid toegewenst op 21 maart. En ook aan alle partijen in de laatste campagneweek. Inwoners willen goed vertegenwoordigd worden en zitten niet te wachten op politici die elkaar het leven zuur maken of naar elkaar wijzen. Speel niet op de vrouw of de man, houd oog op de bal!

Met vriendelijke groet,

Paul Kubben
Lijsttrekker PvdA Sittard-Geleen
#methartvooriedereen
#kleurindepolitiek