Door Paul Kubben op 14 november 2016

PvdA Sittard-Geleen komt op voor jong en oud

Goed nieuws voor kinderen in armoede en goed nieuws voor huurders van sociale huurwoningen. Op 9 en 10 november heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen gesproken over de begroting van de stad voor 2017. De PvdA heeft bij deze behandeling een motie ingediend en een amendement. Beide zijn door een meerderheid in de gemeenteraad omarmd. Lees hieronder per onderwerp meer.

Motie bestrijding kinderarmoede

De regering heeft op aandringen van de PvdA in september dit jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor kinderarmoede (landelijk). Alle kinderen in onze stad moeten kunnen meedoen, ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Samen met leeftijdsgenootjes kunnen sporten, kunnen leren zwemmen, en muziek kunnen leren maken: dat hoort bij de basis van ieder kind. Kansen voor álle kinderen, dat vinden PvdA’ers enorm belangrijk. Klik hier voor meer informatie over het landelijke beleid.

Jack Peeters, de fractievoorzitter van de PvdA in Sittard-Geleen, heeft daarom een motie ingediend, waarin gevraagd wordt aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) welke middelen er de afgelopen vier jaren zijn ingezet om kinderarmoede te bestrijden en welke plannen er zijn voor de extra middelen die de rijksoverheid ter beschikking heeft gesteld. De PvdA zal de antwoorden afwachten en waar nodig om extra actie vragen.

Amendement huurbeleid

De PvdA in Sittard-Geleen heeft geconstateerd dat de huren van woningen de afgelopen jaren in de stad harder zijn gestegen dan de inflatie. Dit heeft tot een stijging geleid van de huurkosten, die niet zomaar door iedere huurder is op te brengen. Met name ouderen zonder mogelijkheden om hun inkomen nog te verhogen, zijn hiervan de dupe geworden. En dit terwijl de financiële positie van de woningcorporaties uitstekend is. Om die reden heeft Frans van Velzen, raadslid van de PvdA in Sittard-Geleen, een amendement ingediend bij de begroting van 2017. Het amendement is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Er is nu een zin toegevoegd aan de Woonvisie Sittard-Geleen 2016-2020, waarin staat dat de huren niet verder mogen stijgen dan de inflatie. De PvdA is er trots op dat hiermee huurders met een laag inkomen geen onnodige huurverhoging meer kunnen krijgen.

 

 

Paul Kubben

Paul Kubben

Jouw leven, onze samenleving. Daar gaat het om in de politiek. Als fractievoorzitter van de PvdA in Sittard-Geleen wil ik me er voor inzetten dat jij zeker kunt zijn van een goed leven, een bewust leven en een gezond leven. Dat is de kern. Om dat te bereiken is minder negativiteit en meer creativiteit in de gemeenteraad

Meer over Paul Kubben