Door Ferry Ubachs op 10 september 2017

PvdA Sittard-Geleen zet zich in voor kansen voor alle kinderen

Armoede is ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met hun leeftijdsgenoten op het sportveld of mee op schoolreisje en staan daardoor letterlijk buitenspel.

De PvdA heeft in het kabinet Rutte-Asscher 100 miljoen euro (jaarlijks) vrijgemaakt voor de bestrijding van kinderarmoede. Dit bedrag is beschikbaar vanaf 2017 en wordt verdeeld over alle Nederlandse gemeenten. Voor Sittard-Geleen is dit bedrag bijna 500.000 euro per jaar. In november 2016 heeft Jack Peeters, onze fractievoorzitter in de gemeenteraad, gevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders welke middelen er in de afgelopen vier jaren in Sittard-Geleen zijn ingezet om kinderarmoede te bestrijden en welke plannen er zijn voor de extra middelen die het kabinet door inzet van de PvdA ter beschikking heeft gesteld. De motie die hiervoor werd ingediend werd unaniem aangenomen.

Nu, begin september 2017, is er in de gemeenteraad verder gesproken over kinderarmoede en het beleid van de gemeente. De aanpak “Kansen voor alle kinderen” is het startpunt voor de besteding van de 500.000 euro extra op jaarbasis voor kinderen in armoede. Professionele partners, waaronder het onderwijs, vrijwilligers, maar ook burgerinitiatieven en de inwoners zelf worden ondersteund om de kinderen / jongeren te bereiken. De PvdA Sittard-Geleen is toegezegd dat burgerinitiatieven nadrukkelijk ondersteund zullen worden.

Ferry Ubachs

Ferry Ubachs

Ik ben 68 jaar, geboren en getogen in het toenmalige dorp Leyenbroek. Ik heb de H.B.S doorlopen en ben toen in militaire dienst gegaan. Daarna heb ik aan de Katholieke Leergangen in Sittard Duits en Frans gestudeerd en aan de RWTH in Aken Magister Frans. Ik heb 42 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan de

Meer over Ferry Ubachs