15 juni 2016

Terugblik ledenvergadering met Hans Spekman 14 juni

Op dinsdag 14 juni kwamen de leden van de PvdA bij elkaar, met als speciale gast Hans Spekman. De avond bestond uit drie delen, waarvan de meeste tijd is besteed aan het derde deel: het gesprek tussen Hans en de leden over de landelijke koers van de PvdA en de voorbereidingen op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van begin 2017. Lees en bekijk hier een korte terugblik op een avond vol goede gesprekken en discussies.

1. Samenwerking / mogelijke fusie afdeling Sittard-Geleen en Stein-Beek

Het afdelingsbestuur heeft aan Peter Hovens en Roy Pennings gevraagd om een advies uit te brengen over nauwere samenwerking tussen PvdA-afdelingen in de Westelijke Mijnstreek. Dit heeft geresulteerd in een advies aan het bestuur om over te gaan tot een fusie tussen de afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek per 1 januari 2017. Het doel is komen tot een krachtige, grote afdeling Westelijke Mijnstreek, waarbij we in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek de sociaal-democratische krachten bundelen. Peter Hovens heeft verslag gedaan van zijn bevindingen.

IMG_1052

De leden van Stein-Beek hebben het bestuur van die afdeling op 30 maart al een akkoord gegeven op deze route. Het bestuur van Sittard-Geleen heeft tijdens deze ledenvergadering van 14 juni 2016 aan de leden gevraagd om een intentieverklaring te steunen. De leden hebben hiermee ingestemd. De besturen van Sittard-Geleen en Stein-Beek zullen in de zomer aan een concreet plan van aanpak gaan werken, dat na de zomer ter goedkeuring aan de leden van beide afdelingen wordt voorgelegd.

2. Lancering PvdA-ombudsteam Sittard-Geleen

De PvdA Sittard-Geleen heeft een ombudsteam ingesteld, dat tijdens deze ledenvergadering door de leden is bekrachtigd en feestelijk is afgetrapt door Hans Spekman. Lees hier meer over het ombudsteam van de afdeling.

20160614_203753

3. Gesprek leden – Hans Spekman over landelijke koers PvdA

Het grootste gedeelte van de avond hebben we besteed aan het gesprek tussen de leden en Hans Spekman over de landelijke koers van de PvdA en de voorbereidingen op de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van begin 2017. De teneur van de avond was dat we als leden van de PvdA trots mogen zijn op wat we bereikt hebben in het kabinet. En natuurlijk was er ruimte voor kritiek vanuit aanwezigen op de landelijke koers. Hans Spekman gaf daar veel ruimte voor, en tegelijkertijd vond hij het essentieel om foutieve beeldvorming over resultaten van de PvdA recht te zetten. Op het gebied van werkgelegenheid en de economie hebben we resultaten bereikt, op het gebied van de zorg, van onderwijs en ook van wonen. Kijk op de website resultaten.pvda.nl voor meer informatie.

De bijeenkomst heeft voor de juiste energie gezorgd, na de zomer gaan we aan de slag met de opstart van de lokale campagne voor de landelijke verkiezingen!

facebook pvda echt susteren