Toegankelijkheid website gemeente kan beter!

11 januari 2019

De toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de website van de gemeente Sittard-Geleen kan en moet beter!

Op donderdag 10 januari werd in de ronde (onderdeel van de gemeenteraad) gesproken over het sociaal domein. Anieta Koenen voerde het woord namens de fractie:

“Ik heb de rapportage van de wethouders doorgenomen. Meer gezinnen worden bereikt met het Kansen voor Kinderen beleid. Dat is een goede zaak. Er zijn ook verbeterpunten. Belangrijkste kritiekpunt van onze fractie is de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de website van de gemeente Sittard-Geleen. Dat kan en moet beter!”

Anieta Koenen (burgerlid gemeenteraad) en Annelies Wielders (fractieadviseur) gaan hier namens onze fractie mee aan de slag in de komende maanden. Meer weten? Stuur dan een email naar burgerlid.koenen@sittard-geleen.nl.