Verlaging rente Kredietbank van 12% naar 2%

5 september 2018

De rente van de Kredietbank wordt verlaagd van 12% naar 2% per 1 januari 2019. Deze maatregel is één van de redenen voor de PvdA in Sittard-Geleen om deel te nemen aan de coalitie. Fractievoorzitter Paul Kubben sprak er op 28 juli 2018 over tijdens een interview van Streekomroep START:

De Kredietbank heeft een maatschappelijke functie. Mensen die vanwege een te laag inkomen of schulden niet bij commerciële banken terecht kunnen, kunnen onder voorwaarden een sociaal krediet krijgen. Dankzij dit krediet kunnen zij aankopen doen. Bij de aanvraag van een sociaal krediet wordt getoetst of de aangevraagde lening noodzakelijk is. Het probleem met dit sociale krediet is dat de rente erg hoog is: 12%. Naast enkele andere partijen heeft de PvdA in Sittard-Geleen zich tijdens de vorming van de nieuwe coalitie in maart 2018 ingezet om deze rente te verlagen. GroenLinks-wethouder Kim Schmitz heeft een verlaging naar 2% aangekondigd per 1 januari 2019. Definitieve besluitvorming hierover vindt in oktober in de gemeenteraad plaats.

#methartvooriedereen

target=”_blank” rel=”noopener”>Klik hier om het hele interview terug te kijken.