24 juni 2017

Paul Kubben lijsttrekker & fusie afdelingen

De leden van de PvdA Sittard-Geleen hebben op zaterdag 24 juni Paul Kubben gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Daarnaast stemden de leden voor het samenvoegen van de PvdA-afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek.

Verkiezing lijsttrekker

Paul Kubben: “Ik dank de leden voor de steun die ik heb gekregen om de kar te gaan trekken. In de zomer ga ik een team vormen en dan gaan we campagne voeren voor een stad die aantrekkelijk is voor jong en oud. Op het terrein van werkgelegenheid doen we het als gemeente zeker niet slecht. Maar we moeten wel veel meer vooruit denken dan de vier jaar die een gemeenteraadsperiode bestrijkt. Hoe staat de werkgelegenheid in onze stad er over twintig jaar voor met de verdergaande automatisering en robotisering? Daar moeten we nu al over nadenken en dan het juiste beleid voeren. Verder wil ik werken aan een stad die aantrekkelijk is voor jongeren. De bevolking van onze stad daalt, dat is een feit. Doen we genoeg om jonge mensen blijvend aan onze stad te binden? Ik wil jongeren aan me binden om ze zo ook een stem in de gemeenteraad te geven. En tot slot, als PvdA hebben we ons lokaal al ingezet voor het vinden van de juiste woonvormen voor ouderen. Daar wil ik mee verder en bekijken of er nog meer mogelijkheden zijn om ouderen de juiste mix te bieden van betaalbare woningen waar ze ook nog eens lang en met plezier kunnen wonen.”

De zomerperiode wordt gebruikt om een team te vormen dat aan de slag gaat met de speerpunten voor de campagne. Voor het opstellen van het gemeentelijke verkiezingsprogramma willen we zoveel mogelijk ideeën en informatie ophalen bij maatschappelijke organisaties. En ook bij individuele inwoners.

Fusie afdelingen

De PvdA-afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek gaan samen in een grote PvdA-afdeling voor de westelijke mijnstreek. Zo kunnen we slagvaardiger onze rol als maatschappelijke beweging in de drie gemeenten waarmaken. De leden hebben ingestemd met het plan van aanpak, dat je kunt teruglezen door hier te klikken. Er is een interim-bestuur gevormd dat bestaat uit Norbert Dabekaussen, Marijke Clerx, Aleida Berghorst, Helga Heijing en Roderik Daemen. In het najaar zal er een nieuw bestuur van de grote afdeling worden gekozen. Meer informatie daarover volgt nog.